Disse kravene må innfris før du kan søke kredittkort

For å kunne få utstedt et kredittkort er det noen krav som må innfris. Først og fremst er det påkrevd at man ikke har noen betalingsanmerkninger eller pågående inkassokrav mot seg. Det er også en aldersgrense på 18 år for å søke om kredittkort, men noen steder kan denne være opp mot 23 år. I tillegg til dette ønsker majoriteten av kredittselskapene at man har en stabil inntekt – inntektsgrensen blir gjerne satt til over 100 000 kroner. Dette er dog variabelt, og det er heller ikke alle selskapene som har inntektskrav. Et norsk statsborgerskap er også påkrevd og man må ha hatt dette statsborgerskapet i minst tre år. Du kan lese mere om norske kredittkort på allekredittkort.org.

For å være ettertraktet hos kredittselskapene må man ha en god økonomi og en stabil inntekt. Har man dette kan man velge fritt mellom de fleste kredittkortene. Det er også ansett som positivt om man har liten eller ingen gjeld – da gir kredittselskapet deg gjerne en høyere kredittramme.